اعلام تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی

اسامی ذخیره های دارای اولویت در گروه پزشکی به شرح ذیل می باشد. این گروه فرصت دارند تا در روزهای یکشنبه و دوشنبه 15 و 16 مهر جهت تشکیل پرونده به واحد گرگان مراجعه کنند.

ردیف  نام و نام خانوادگی رشته  شماره دانشجویی تراز  ردیف ذخیره
1 مینا عرب پرستاری عادی  970305409 8120 1
2 سمیه پیرقلی زاده کلته  پرستاری عادی  970261643 8119 2
3 عالیه قوینلی کر پرستاری عادی  970319011 8088 6
4 فهیمه پنق پرستاری عادی  970302954 8037 12
5 امیرحسین منتظری پرستاری عادی  970346868 8032 14
6 عبدالرشید زاهدی  پرستاری عادی  970325985 7999 17
7 عرفانه سادات آل هاشم  پرستاری عادی  970302423 7989 19
8 فاطمه عمادالدینی  پرستاری عادی  970302062 7982 20
9 مریم ویزواری  پرستاری عادی  970302569 7975 23
10 فرحان  پنق پرستاری عادی  970347851 7972 25
11 زهرا کریمی تبار  پرستاری عادی  970270360 7962 26
12 محمد سعادت  پرستاری عادی  970326337 7952 27
13 آیدا گزی پرستاری عادی  970307651 7950 28
14 فاطمه فخرالدینی پرستاری عادی  970283118 7932 29
15 سبحان دائمی پرستاری عادی  970332975 7931 30
16 محمدحسین رضی  پرستاری عادی  970349366 7919 31
17 فاطمه کبیری پرستاری عادی  970286527 7915 32
18  زهرا ملایی نوده پرستاری عادی  970320059 7847 38
19 فاطمه باقری لمراسکی  پرستاری عادی  970321319 7794 42
20 محدثه قازیان شهرکی پرستاری عادی  970323425 7778 43
21 نفیسه رمضانی پرستاری خودگردان 970284240 7084 4
22 خاطره سیدمحمدی پرستاری خودگردان 970265699 6968 6
23 میثم مولایی پرستاری خودگردان 970332361 6949 7
24 سیده فاطمه میرخاندوزی  مامایی خودگردان 970319008 6098 6
25 آرزو اردشیر مامایی خودگردان 970285154 6082 7
26 فاطمه سادات میردیلمی  علوم آزمایشگاهی 970322504 7900 2
27 فاطمه حیدری علوم آزمایشگاهی 970314027 7890 3
28 محمد امین حسینی  علوم آزمایشگاهی 970335515 7329 34
29 الهام هدایت جو علوم آزمایشگاهی 970311416 7225 44
30 شیدا بیرامی علوم آزمایشگاهی 970317625 7061 54
31 جواد بیکی فیض آباد علوم آزمایشگاهی 970353371 7052 56
32 بهاره سدیدی علوم آزمایشگاهی 970297997 7039 58
33 مریم خسروی علوم آزمایشگاهی 970310859 7001 63
34 علی زارع علوم آزمایشگاهی 970333532 6983 67
35 حامد عبدلی حصاری علوم آزمایشگاهی 970341542 6941 75
36 مائده سادات بنی هاشمی  علوم آزمایشگاهی 970312698 6932 76
37 مینا حیدرپور علوم آزمایشگاهی 970261790 6923 77
38 مهسان دینی  علوم آزمایشگاهی 970267978 6912 78
39 سیدمحمد امین حسینی علوم آزمایشگاهی خودگردان 970347968 7514 1
40 الناز کریمی نژاد علوم آزمایشگاهی خودگردان 970277229 7371 2
41 احمدرضا مهربانی علوم آزمایشگاهی خودگردان 970335226 6748 7
42 الهام دامغانی  مامایی عادی 970326229 7457 4
43 گلناز آق اتابای مامایی عادی 970272730 7271 6
44 نجمه بازارگان  مامایی عادی 970272496 7210 7
45 مبینا مزحجی مامایی عادی 970266372 7108 11
46 محدثه رحمانی مامایی عادی 970299622 7092 13
47 راحله پورمحمد مامایی عادی 970263616 7032 15
48 اسیه ساتلخی مامایی عادی 970293097 7024 16
49 فاطمه عرب مامایی عادی 970272442 7018 17


   1397/7/14 16:56

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
4.1/10 (تعداد آرا 10 نفر )