لیست علی الحساب شهریه نیمسال دوم 92-91

 

ردیف رشته 86 87 88 89 90 91
1
ارشناسی ناپیوسته ادبیات
 
3200000 3500000 4000000 4500000 5000000 5300000
2
کارشناسی ناپیوسته ابتدائی
 
3200000 3500000 4000000 4500000 5000000 5300000
3  
کارشناسی نا پیوسته انگلیسی

 
3200000 3500000 4000000 4500000 5000000 5300000
4  
کارشناسی ناپیوسته ریاضی

 
4500000 5000000 5500000 6000000 6500000 7000000
5
کارشناسی ناپیوسته تجربی
 
4500000 5000000 5500000 6000000 6500000 7000000
6  
کارشناسی ناپیوسته محیط زیست

 
  6000000 6500000 7000000 7500000 8000000
7
کارشناسی ناپیوسته تولیدات گیاهی
 
      7000000 7500000 8000000
8
کارشناسی ناپیوسسته تکنولوژی عمران
 
  6000000 6500000 7400000 8000000 8500000
9 کارشناسی ناپیوسته معماری   6000000 6500000 7400000 8000000 8500000
10  
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر


 
  6000000 6500000 7400000 8000000 8500000
11  
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

 
  6000000 6700000 7500000 8000000 8500000
12
کارشناسی معارف اسلامی
 
  3000000 3500000 4000000 4300000 4500000
13
کارشناسی ادبیات فارسی
 
  3000000 3500000 4000000 4300000 4500000
14
کارشناسی راهنمائی ومشاوره

 
  3000000 3500000 4000000 4300000 4500000
15
کارشناسی پرستاری
 
3000000 3000000 3300000 3500000 4000000 4300000
16
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
 
  3500000 4000000 4500000 4800000 5000000
17
کارشناسی ریاضی
 
3500000 4000000 4400000 5000000 5400000 5700000
18
کارشناسی امار
 
3500000 4000000 4400000 5000000 5400000 5700000
19
کارشناسی زیست عمومی
 
3500000 4000000 4400000 5000000 5400000 5700000
20  
کارشناسی علوم گیاهی


 
3500000 4000000 4400000 4800000 5300000 5700000
21
کارشناسی بیوتکنولوژی
 
3500000 4000000 4400000 4800000 5300000 5700000
22  
کارشناسی میکروب


 
3500000 4000000 4400000 4800000 5300000 5700000
23
کارشناسی زیست جانوری
 
3500000 4000000 4400000 4800000 5300000 5700000
24
کارشناسی عمران
 
4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 6300000
25
کارشناسی گیاهپزشکی
 
4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 6300000
26  
کارشناسی آب

 
4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 6300000
27  
کارشناسی کشاورزی

 
4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 6300000
28  
کارشناسی شیمی

 
4500000 5000000 5500000 6000000 6500000 7000000
29  
کارشناسی مامایی

 
4500000 5000000 5500000 6000000 6500000 7000000
30
کاردانی آموزش وپرورش  ابتدائی
 
    3000000 3300000 3500000 3800000
31  
کاردانی مدیریت دولتی

 
    3000000 3300000 3500000 3800000
32  
کاردانی آموزش زبان انگلیسی

 
    3000000 3300000 3500000 3800000
33
کاردانی تجربی
 
    3500000 3700000 4000000 4200000
34  
کاردانی پیوسته کامپیوتر

 
    3800000 4000000 4400000 4600000
35
کاردانی ناپیوسته کامپیوتر
 
    3800000 4000000 4400000 4600000
36
کاردانی کارهای عمومی ساختمان
 
    3800000 4000000 4400000 4600000
37
کاردانی ساختمان
 
    3800000 4000000 4400000 4600000
38
کاردنی نقشه کشی
 
    3800000 4000000 4400000 4600000
39  
کاردانی نقشه برداری


 
    3800000 4000000 4400000 4600000
40  
کاردانی صنایع شیمیایی

 
           
41  
کاردانی معماری

 
    4000000 4500000 4800000 5000000
42  
کاردانی تربیت بدنی

 
    4000000 4500000 5000000 5500000
43
کارشناسی معماری
 
5000000 5000000 5500000 6300000 6700000 7000000
44  
ارشد علوم گیاهی

 
    8500000 9500000 11000000 1100000
45
ارشد ادبیات
 
    8000000 9000000 10000000 1000000
46
ارشد کشاورزی
 
    8500000 9500000 11000000 1100000
47
ارشد شیمی
 
    8000000 9000000 10000000 1100000
48
روانشناسی
 
    8000000 9000000 10000000 1000000
49
کارشناسی تربیت بدنی
 
        6550000 7100000
 
 
 1 دانشجویان باواریز علی الحساب شهریه می توانند انتخاب واحد خود را انجام دهند.

 2-دانشجویان محترم تا تاریخ 1391/11/20 فرصت دارند نسب به تسویه حساب وتثبیت انتخاب واحد اقدام نموده (از طریق واریز نقدی یادوفقره چک به تاریخ 01392/02/05 و 1392/03/05) درغیراینصورت دانشجو قادر به انجام حذف و اضافه نبوده و اسامی داشجویانی که تسویه حساب مالی نکرده اند  وارد لیست نخواهد شد.

 
   1391/11/2

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
4.7/10 (تعداد آرا 24 نفر )